top of page
GLTH Globetech Final Coin Logo FLAT.png

COLTIVARE

הצהרת המשימה

Coltivare משתמשת בטכנולוגיית Ethereum blockchain כדי לבנות חילופי סחורות וירטואליות. Coltivare יתמקד בשוק הקנאביס העוסק במגזר הכלכלי העיקרי כמו קנבוס תעשייתי, קנאבידיול (CBD). בסופו של דבר, עסקאות גדולות וקטנות המשתרעות על כל המגזר יתבססו על שער החליפין של ה- Co-op ויאפשרו רכישה ומכירה של סחורות ושירותים באמצעות Crypto. אסימוני עתיד יונפקו ויוחלפו באמצעות קואופרטיבים מרובים ברחבי העולם. מגדלים ומשווקים עשויים להשתמש באסימון בעיקר ככלי עזר.

התחל לסחור היום

Logo TKEX.png
bottom of page